tarieven

Familiale bemiddeling

€60/per partij per sessie (60 min)

familiale bemiddeling is vrijgesteld van BTW

Bemiddeling in een andere context

€60/per partij per sessie (60 min), vermeerderd met 21% BTW
Coaching 

€60 voor een kennismakingsgesprek (90 min)

€60/per vervolgsessie (60-75 min)

Ook videobelafspraken zijn mogelijk

voor bedrijven wordt het uurloon vermeerderd met 21% BTW
Kun je je afspraak niet nakomen? 

Geen probleem. Dat kan gebeuren. Neem in dit geval zeker tijdig contact op. Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd of verplaatst worden tot 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak. Binnen 48 uur ben ik genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen.