familiebemiddeling

Zit je midden in een familiaal conflict en lijken jullie er samen niet meer uit te komen? Wellicht kan bemiddeling de weg naar een oplossing openen. 

Ontdek meer over de methode op deze pagina. Aarzel niet om contact met me op te nemen bij vragen. Ook als je twijfelt over de geschiktheid van bemiddeling, kan een afspraak zinvol zijn. In een eerste stap bekijken we steeds samen diverse opties om jullie conflict aan te pakken en wegen we de voor- en nadelen zorgvuldig af. Zo kunnen jullie een weloverwogen beslissing nemen over de beste aanpak voor jullie situatie. 

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een proces waarbij twee of meer mensen die een conflict of probleem hebben, proberen om tot een oplossing te komen met de hulp van een neutrale persoon, de bemiddelaar. De bemiddelaar helpt de betrokkenen om met elkaar te praten, elkaars zorgen en behoeften te begrijpen en samen te werken aan een overeenkomst die voor iedereen aanvaardbaar is.

De bemiddelaar luistert naar beide partijen, helpt hen om openlijk te communiceren, en moedigt hen aan om creatieve oplossingen te bedenken. 

Het doel van bemiddeling?

Bemiddeling wil mensen ondersteunen om op basis van gedeelde bekommernissen – dus niet op basis van individuele standpunten – zelf tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen zonder dat een rechter een beslissing moet nemen. Het helpt mensen om zelf de controle over hun situatie te behouden en werkt vaak sneller en goedkoper dan juridische procedures. Bemiddeling richt zich op de toekomst en baant de weg naar harmonie en overeenstemming.

Voor wie? 

Bemiddeling komt van pas in diverse situaties, zoals familiegeschillen, arbeidsconflicten, burenruzies en meer. Bij Equilibrium richt bemiddeling zich specifiek op het oplossen van conflicten binnen de familiekring. Ik ben er om je te helpen in de volgende situaties.

Overwegen van scheiding: Als partners worstel je wellicht met moeilijke beslissingen en het is volkomen normaal om complexe emoties te ervaren. In deze uitdagende periode kan ik je begeleiden en ondersteunen bij het verkennen van jullie opties.

Onderlinge toestemming voor scheiding: Als je samen hebt besloten om te scheiden, kunnen we de scheidingsprocedure soepel laten verlopen en ervoor zorgen dat beide partijen gehoord worden, met als doel duurzame en door beiden gedragen afspraken te bereiken.

Verdeling van bezittingen na een scheiding: Het verdelen van eigendommen na een scheiding kan gecompliceerd zijn. Ik kan je helpen om overeenkomsten te bereiken die door beiden als billijk worden ervaren.

Opmaak ouderschapsplan: Bij onenigheden met betrekking tot kinderen bied ik ondersteuning bij het opstellen van voor jullie beiden aanvaardbare afspraken die in het belang van de kinderen zijn en, met het oog op de toekomst, rekening houden met hun normale ontwikkeling.

Hoe verloopt het bemiddelingstraject?

Stap 1: Conflictoplossing verkennen
Ontdek samen hoe jullie het conflict willen aanpakken. We kijken naar de diverse wegen om tot een oplossing te komen.

Stap 2: Onderwerpen vastleggen
Bij de keuze voor bemiddeling leggen we de onderwerpen vast waarover jullie willen praten. Dit creëert een transparante basis voor verder gesprek, waarbij we controleren of alle benodigde informatie beschikbaar is.

Stap 3: Criteria afspreken
Wat vinden jullie belangrijk? We gebruiken de interest-based methode om jullie onderliggende belangen te achterhalen. Dit helpt om een oplossing te vinden die aansluit bij wat voor jullie echt telt. Op basis hiervan stellen we samen de criteria op voor een duurzame en evenwichtige oplossing.

Stap 4: Oplossingen bespreken en kiezen
Tijdens deze fase gaan we na welke oplossingen aan jullie essentiële belangen voldoen. Als jullie tot een akkoord kunnen komen dat voor beiden acceptabel is, leggen we de afspraken op papier vast.

Meer info

Als bemiddelaar ben ik erkend door de Federale Bemiddelingscommissie, het officiële orgaan voor bemiddeling in België. Je kunt meer informatie over bemiddeling vinden via de website van de Federale Bemiddelingscommissie: https://www.fbc-cfm.be/nl 

Als je momenteel samenwerkt met een advocaat of een afspraak hebt met een notaris, is het raadzaam om met hen de mogelijkheden van bemiddeling te bespreken.

Samenwerkingen

Voor bemiddeling werk ik nauw samen met Heidi Lameire, waarbij we onze krachten bundelen om een unieke combinatie van expertise aan te bieden. Deze samenwerking stelt ons in staat om onze dienstverlening uit te breiden en te verrijken.

Concreet kan dit betekenen dat we co-bemiddelen. We begeleiden dan als duo cliënten bij het vinden van een oplossing voor hun geschil, wat diverse voordelen met zich meebrengt. Elk teamlid brengt unieke expertise en perspectieven in, waardoor een breder scala aan kennis en ervaring beschikbaar is. De kostprijs blijft voor cliënten onveranderd.

Meer informatie over Heidi, haar achtergrond, expertise en ervaring vind je terug op haar website: https://lameireheidi.be/