over mij

Ik ben een mensenmens en gedij op menselijke connecties. Mijn hart ligt ook in creatieve expressie in al zijn vormen en het leren van nieuwe dingen. 

Het leven heeft me op een boeiende reis van zelfontdekking gebracht. Persoonlijke ervaringen hebben me geleerd om open-minded te zijn. Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid stelt me in staat om met een vriendelijke blik naar mensen te kijken zonder te oordelen. Mijn grootste talent ligt waarschijnlijk in het vermogen om mensen zich goed te laten voelen door naar hen te luisteren en hen te accepteren zoals ze zijn.

Opleiding en werkervaring

Ik heb een diverse educatieve achtergrond. Met een Masterdiploma in de Rechten werk ik vanuit een solide juridische basis. Als erkend bemiddelaar in familiezaken, vermeld op de Federale Bemiddelingscommissie’s lijst (zie lijst van erkende bemiddelaars, erkenningsnummer 4655), faciliteer ik met respect voor deontologie duurzame oplossingen.

Daarnaast ben ik gecertificeerd in hypnotherapie en stresscoaching, wat een holistische aanpak van welzijn mogelijk maakt. Bovendien stelt mijn opleiding in Emotional Freedom Techniques (EFT) voor professionals me in staat om op verantwoorde wijze emotionele blokkades en fysieke klachten te helpen verlichten.

Ook mijn loopbaan bracht relevante kennis met zich mee. Meer dan 11 jaar werkte ik als juridisch stafmedewerker in het onderwijs. Gedurende deze periode heb ik onder meer diverse klachten van leerlingen en ouders over scholen behandeld, waarbij ook het delicate thema van echtscheiding en de impact ervan op kinderen en het schoolleven tot mijn takenpakket behoorde.

Ik geloof sterk in de voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Daarom blijf ik me ontwikkelen door middel van educatie, bijscholingen, intervisie en supervisie. Het bijhouden van de laatste ontwikkelingen stelt me in staat mijn expertise te verbreden en te verdiepen en ik ben altijd bereid om mijn kennis en vaardigheden te verbeteren.

Waarom

Dienstbaarheid staat bovenaan mijn lijstje met waarden. Het heeft tijd gevraagd om te beseffen dat je op verschillende manieren dienstbaar kunt zijn. Je kunt proberen mensen te redden volgens je eigen visie, maar dat kost erg veel energie. Je kunt je ook afvragen of je wel echt dienstbaar bent als redder. Meestal schiet de ander er niet veel mee op.

Tijdens mijn reis, met de nodige ups en downs, ontdekte ik wat echte hulp betekent, hoe je iemand sterker maakt. Door naar anderen te kijken en te zien wat ze voor mij betekenden, begreep ik dat je iemand het beste ondersteunt door een sfeer van rust, begrip en acceptatie te creëren. Ik hing mijn ‘redderscape’ uiteindelijk aan de wilgen en help nu mensen om zichzelf te redden.

Hoe

Ik voel me geroepen om een veilige omgeving te creëren waarin mensen worden aangemoedigd om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun autonomie te herwinnen, gebaseerd op hun eigen waarden, dromen en doelen.

Als familiaal bemiddelaar streef ik ernaar om de communicatie tussen conflicterende partijen te vergemakkelijken. Zo kunnen ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van hun geschillen, gebaseerd op gedeelde belangen.

Ook als coach wil ik mensen inspireren om weer grip te krijgen op hun eigen leven. Mijn focus ligt vooral op het helpen identificeren en verminderen van de oorzaken van chronische stress en het aanreiken van haalbare technieken om hiermee om te gaan. Ik ben geen therapeut of psycholoog, maar ik wil mensen inspireren en ondersteunen bij het overwinnen van verlammende stress.

Over het logo

Het logo weerspiegelt mijn visie en missie. Je herkent er het symbool in van (chemisch) evenwicht of equilibrium. Dit staat model voor de veilige ruimte die ik voor mijn cliënten wil creëren. Binnen die ruimte wil ik cliënten namelijk helpen om hun leven weer in balans te brengen – in equilibrium – door het vinden van aanvaardbare en duurzame oplossingen voor conflicten en/of door zichzelf te bevrijden van negatieve stress en de gevolgen ervan.