deontologie

In mijn praktijk is jouw welzijn mijn hoogste prioriteit. Ik hecht in mijn werk grote waarde aan professionele integriteit en effectieve dienstverlening. Een van de kernprincipes die mijn aanpak vormgeven, is het behoud van een heldere scheiding tussen bemiddeling en coaching. Ik werk ook volgens het principe van 'schoenmaker, blijf bij je leest'. Hieronder leg ik graag uit waarom dit voor jou van belang is.

Strikte scheiding tussen bemiddeling en coaching

Als professional in mijn vakgebied, hanteer ik een strikte scheiding tussen bemiddeling en coaching. Bemiddeling is gericht op het faciliteren van communicatie en overeenstemming tussen conflicterende partijen, terwijl coaching gericht is op persoonlijke ontwikkeling en groei. Ik zorg ervoor dat deze twee disciplines nooit worden vermengd, om de integriteit en effectiviteit van elke aanpak te waarborgen.

Mijn toewijding

In mijn praktijk houd ik me aan strikte ethische richtlijnen en een deontologische code om de belangen van mijn cliƫnten te beschermen. Deze code garandeert vertrouwelijkheid, respect voor individuele keuzes en waarden en het vermijden van belangenconflicten. Ik streef ernaar een veilige en ethische omgeving te bieden, zowel in bemiddeling als coaching.

Voor bemiddeling volg ik in het bijzonder de deontologische richtlijnen zoals wettelijk voorgeschreven. Gedetailleerde informatie vind je via de website van de Federale Bemiddelingscommissie

Ik werk ook volgens het principe van ‘schoenmaker, blijf bij je leest’. Dat betekent dat ik erken wanneer een situatie of zaak buiten mijn expertise valt. Als dat gebeurt, zal ik dit eerlijk aangeven. In samenspraak, zal ik je dan doorverwijzen naar een gekwalificeerde professional die je beter kan helpen. Mijn doel is om transparantie en vertrouwen te bevorderen en om ervoor te zorgen dat mijn cliĆ«nten de best mogelijke ondersteuning krijgen, zelfs als dit betekent dat ik ze naar de juiste expert buiten mijn vakgebied moet leiden.

Aarzel niet om contact met me op te nemen als je vragen of twijfels hebt.